ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2109 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ