ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1745 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ