ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2069 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ