ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1650 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ