ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2097 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ