ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2042 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ