ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1682 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ