ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1931 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ