ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1797 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ