ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
2070 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ