ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1801 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ