ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1634 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ