ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
486 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი