ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1086 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი