ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
383 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი