ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
487 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი