ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1747 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ