ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1739 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ