ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
810 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი