ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
1116 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი