ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
734 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი