ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
863 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი