ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
490 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი