ევროკავშირი გარემოსთვის - წყლის რესურსები და გარემოსდაცვითი მონაცემები განხორციელება დაიწყო

18 აპრილი 2022, 20:07 7196 ნახვა

ევროკავშირი გარემოსთვის - წყლის რესურსები და გარემოსდაცვითი მონაცემები განხორციელება დაიწყო

პროექტი ითვალისწინებს წყლის რესურსების მართვის კუთხით არსებული პოლიტიკის, ახალი რეფორმების და ადგილობრივ დონეზე მათი განხორციელების მხარდაჭერას, ასევე, წყლის რესურსების, ჰაერის ხარისხის, მიწათსარგებლობისა და ნარჩენების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესახებ სანდო მონაცემებსა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას.

თემასთან მიმართებაში, დასმულ კითხვებზე  გადაცემაში გვპასუხობს - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის უფროსი ნინო თხილავა.