ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია - განხილვა

10 ივნისი 2024, 18:13 1535 ნახვა

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია - განხილვა

ჟენევაში გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) და ბაზელის, როტერდამისა და სტოკჰოლმის კონვენციების სამდივნოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა მიმდინარეობს, სადაც ,,2016-2030 ნარჩენების მართვის, ეროვნულ სტრატეგიაში დამატებისა და 2022-2026 წლის ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი“ შემუშავდა, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC CAUCASUS) და გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მონაწილეობით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი - ალვერდ ჩაქსელიანი ესწრება აღნიშნულ კონფერენციას და ჟენევიდან გვპასუხობს დასმულ კითხვებზე