ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი
367 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ხულოს კორესპონდენტი