ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
911 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი