ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1071 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი