ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1004 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი