საკონსტიტუციო სარჩელი

27 იანვარი 2017, 00:00 2755 ნახვა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად  საჯარო ინფორმაცია ღია.  თუმცა ეს არ ეხებათ   სახელმწიფო, კომერციულ ან პროფესიულ საიდუმლოთა შემცველ ინფორმაცია.  კანონი ადმინისტრაციულ ორგანოს უკრძალავს პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნებას მონაცემთა სუბიექტის თანხმობისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა მიმდინარეობს, რომელზეც ,,ინფორმაციის თავისუფლების  განვითარების ინსტიტუტისა” და  ,,მედიის განვითარების ფონდის” გაერთიანებულ სარჩელებს,  მოსამართლეთა პირველი განიხილავს.

ნონა დიასამიძე
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში