საქართველოს   ფოსტა 

24 იანვარი 2017, 00:00 1883 ნახვა

საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს აქვს თუ არა „საქართველოს ფოსტას“ მონოპოლია საფოსტო და კურიერული მომსახურების სფეროში და არის თუ არა დისკრიმინაციული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში 2011 წელს შეტანილი ის ცვლილებები, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე მომსახურების ექსკლუზიურ უფლებას საქართველოს ფოსტას ანიჭებს. მოსარჩელე, რომელიც საფოსტო და საკურიერო მომსახურების სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის „თი-ენ-თის“ წარმომადგენლობაა საქართველოში, მიინევს, რომ სადაო ნორმა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, არღვევს თანასწორობის პრინციპს და წარმოადგენს დისკრიმინაციულ მიდგომას სხვა კომპანიების მიმართ.

ამავე კატეგორიაში