ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1908 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ