ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
382 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)