ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
205 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)