ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
440 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი