ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
398 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი