27 მაისი 2018, 20:00 7396 ნახვა

ერთი კვირაც და ზაფხული მოვა, აქტიურ ფაზაში გადადის მცენარეთა ქიმიური გზით დამუშავების პროცესი. პესტიციდი და აგროქიმიკატი ის პროდუქტია, რომელსაც სოფლის მეურნეობაში მცენარეული სურსათის მოსაყვანად გამოიყენება. ხილისა და ბოსტნეული მავნე ნივთიერებებისგან, სოკოვანი დაავადებებისგან დასაცავად. ასევე ნაყოფისთვის ფერის მიცემისა და მოცულობის გასაზრდელად. ძირითადათ გამოიყენება კალიუმის, აზოტის ფუნგიციდის შემცვლელი პრეპარატები, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უსაფრთხოების წესებს ფერმერები და რეალიზატორები ნაკლებად იცავენ. აღსაღნიშნავია ეკოლოგიისთვის მიყენებული დაბუნძურებაც. რადგან დღემდე არ არსებობს მეცნიერების დასკვნა იმის თაობაზე, რომ პესტიციდების თუნდაც ძალიან მცირე ნარჩენი უსაფრთხოა ადამიანისათვის და გარემოსთვის. მთვარისა ქობალია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მცენარეთა დაცვის მიმართულებით მთავარის სპეციალისტი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ასევე სურსათის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ ღვინჯილია გვიპსასუხებს რამდენად სწორად ხდება ლაბორატორიაში კვლევები და აქვთ თუ არა საერთოდ შესაბამის ხელსაწყოები ზუსტი ნორმების განსაზღვრისთვის. ასევე გადაცემის სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიომრავალფეროვნებისა და ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ ტანამშრომელი ქეთინო სიხარულიძე, რომელიც გვეტყვის როგორი ხარისხის სასუქი თუ პესტიციდი გამოიყენება ხილისა და ბოსტნეულის შეწამვლისას დღეისათვის და რამდენად უსაფრთხოა მათი გამოყენება.