,,მედია და კლიმატის ცვლილება“ ინფორმირებულობის ამაღლება.

11 აპრილი 2023, 19:06 7387 ნახვა

,,მედია და კლიმატის ცვლილება“ ინფორმირებულობის ამაღლება.

თელავში ჟურნალისტებისთვის ჩატარდა 3 დღიანი  ტრენინგი, თემაზე ,,მედია და კლიმატის ცვლილება“. ღონისძიება ეძღვნებოდა ,,დედამიწის საათს“ და მიზნად ისახავდა კლიმატის ცვლილების შესახებ, მედიის წარმომადგენლებისთვის ინფორმირებულობის ამაღლებას.

საგულისხმოა, რომ საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები გახშირდა. შესაბამისად უფრო სიღრმისეულ დატვირთვას იძენს ასეთი საკითხების გაშუქება, მოსახლეობამდე ინფორმაციის მიტანა და შესაბამისად ამ პროცესში მათი როლის განმტკიცება.

ტრენინგი ჩატარდა პროექტის ,,ინტეგრირებული გამჭირვალობის ჩარჩო“ ფარგლებში, ასევე პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და მისი აღმასრულებელია რეგიონული გარემოსაცვითი ცენტრი, დაფინანსებას უზრუნველყოფს გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი, განხორციელებას - გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა.

რამდენად მნიშვნელოვანია მედიის ინფორმირებულობა და ზოგადად საერთაშორისო დონეზე რა ვალდებულებები გვაქვს კლიმატის თვალსაზრისით, კითხვებზე მპასუხობს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების დეპარტამენტის უფროსი ნინო თხილავა.