ქეთევან ბოლქვაძე
წამყვანი და ჟურნალისტი
1480 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
პროფესიით ჟურნალისტი, მაუწყებელში სპორტის ბლოკის წამყვანია, მანამდე მუშაობდა ჟურნალისტად. პრაქტიკოსი სპორტსმენი და საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. მეორადი განათლება - ტურიმზმის მენეჯმენტი /ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი/