მოქალაქე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

14 თებერვალი 2018, 00:00 1736 ნახვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია დევნილთა საკითხებზე კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავს.  მოსარჩელე უკანონოდ მიიჩნევს, რომ საკუთრება, რომელშიც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ სარგებლობაში ვერ დაიბრუნა.

ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტებით, ყველა ის შენობა სადაც სახელმწიფომ დევნილები შეასახლა მხოლოდ იმ პირობით გაიყიდა, რომ შემსყიდველი დევნილების საცხოვრებლიდან გასვლამდე საკუთრებით ვერ ისარგებლებდა.

ამავე კატეგორიაში