უჩვეულო სტრუქტურის, აგებულებისა და ჟღერადობის მქონე ჰიტები

23 მაისი 2021, 14:16 1288 ნახვა

უჩვეულო სტრუქტურის, აგებულებისა და ჟღერადობის მქონე ჰიტები

ზოგადად მიღებული სტრუქტურების გარდა, არის სიმღერათა უამრავი რაოდენობა, უჩვეულო აგებულებით. ასეთ მაგალითებზე დაკვირვება და მათი შესწავლა ღირებულია, რადგან საშუალებას გვაქვს ვიპოვოთ ახალი გამომსახველობითი საშუალებები და გავცდეთ დოგმად ქცეულ სტრუქტურათა ჩარჩოებს. კანონიერების დარღვევის ღირებული მაგალითები “FM ფანტაზიებში“.