სიმღერები უჩვეულო სტრუქტურით

22 მაისი 2021, 14:13 968 ნახვა

სიმღერები უჩვეულო სტრუქტურით

ნებისმიერმა, დამწყებმა მუსიკოსმაც კი იცის - უმრავლესობა სიმღერების სტრუქტურა შედგება კუპლეტური ფორმისგან (ერთნაირი ჰანგი სხვადასხვა ტექსტზე) და მისამღერისგან (რომელშიც თავის მხრივ, ჰანგიც და ტექსტიც უცვლელია). კომპოზიციის აგებულების მიხედვით ისინი ერთმანეთს ენაცვლებიან. ტაქტის ოთხი მეოთხედი ზომით. ასევე არსებობს უჩვეულო ელემენტებისგან შემდგარი მუსიკალური ნაწარმოებების სხვადასხვა ფორმა.