ნარჩენების დახარისხება - გარემოს დაბინძურების შემცირების პოზიტიური ცვლილება

22 თებერვალი 2021, 17:32 7317 ნახვა

ნარჩენების დახარისხება - გარემოს დაბინძურების შემცირების პოზიტიური ცვლილება

დღეს მსოფლიო მიმართულია ნარჩენის წარმოქმნის შემცირებისა და მისი გადამუშავებისაკენ. მნიშვნელოვანია, რომ სისტემურად დაინერგოს ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის მიდგომა, რომელიც ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებასთან ერთად, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნარჩენების დახარისხებულად შეგროვებას მათი შემდგომი გადამუშავების მიზნით.

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ექსპერტი - ხათუნა გოგოლაძე საუბრობს გადაცემაში, ნარჩენების გადახარისხებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, თანამედროვე გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე.