ჰაერში ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების აღმოფხვრის - სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება

15 თებერვალი 2021, 18:50 8273 ნახვა

ჰაერში ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების აღმოფხვრის - სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება

რამოდენიმე  ხნის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმა ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირბით ეროვნული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ბავშვების 41%-ის სისხლში ტყვიის შემცველობა ტოლია ან აღემატება 5 მკგ/დლ- (მიკროგრამი დეცილიტრზე),  ამ  შედეგების შემდეგ მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ გეგმავენ შეიმუშაონ ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების აღმოფხვრის ყოვლისმომცველი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ტყვიით დაბინძურების წყაროების დადგენას; მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ღონისძიებებს, ტყვიით დაბინძურებული ადგილების განეიტრალების, იზოლაციისა და მართვის მიზნით;

რა როლი ექნება ამ პროცესში სოფლის მეურეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს, გადაცემის სტუმარი: ნოე მეგრელიშვილიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი