07 ნოემბერი 2017, 00:00 2015 ნახვა

ალექსანდრე ''შოშოა'' ჩხაიძე - (1924-1998)