საქართველოს მყინვარები - მისი მრავალფეროვნება და ამჟამინდელი მდგომარეობა.

02 ოქტომბერი 2023, 20:11 4033 ნახვა

საქართველოს მყინვარები - მისი მრავალფეროვნება და ამჟამინდელი მდგომარეობა.

საქართველოსთვის, რომელსაც კავკასიის რეგიონში სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა უკავია, როგორც ეკონომიკური, ისე გეოეკოლოგიური თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს მყინვარული რესურსის შესწავლასა და მის მრავალწლიურ მონიტორინგს.

ბოლო ათწლეულში ადგილი აქვს მყინვარების, როგორც რაოდენობის, ასევე ფართობის შემცირებას.

საქართველოს მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების გავლენა, ამ საკითხზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში, კითხვებზე კი მპასუხობს - გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების ადრეული გაფრთხილების განყოფილების უფროსი - გიორგი გულიაშვილი