ეკოსისტემების აღდგენის ხელშეწყობა გვალვის რისკის შემცირებისათვის

22 ნოემბერი 2021, 21:17 8792 ნახვა

ეკოსისტემების აღდგენის ხელშეწყობა გვალვის რისკის შემცირებისათვის

საქართველოში პროექტიეკოსისტემების აღდგენის ხელშეწყობა გვალვის რისკის შემცირებისათვისიწყება, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს მთავრობებს, შეძლონ ეკოსისტემის აღდგენის ღონისძიებების ინტეგრირება გვალვის მართვაში, რომ გვალვის ზემოქმედება ბუნებაზე დაფუძნებული მიდგომების (NbS) გამოყენებით შემცირდეს.

პროექტი გლობალურ დონეზე ხორციელდება IUCN-ის მიერ ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის ფინანსური მხარდაჭერით.

საქართველოში კი პროექტს კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ახორციელებს.

ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით, ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის (IUCN) საბჭოს წევრი, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - კარლო ამირგულაშვილი საუბრობს გადაცემაში.