ირაკლი დარცმელიძე
სპორტული ჟურნალისტი
1932 პუბლიკაცია