მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1333 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ