მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1913 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ