მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1738 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ