მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1485 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ