2018 წლიდან ავტომობილებზე ქონების გადასახადის გადახდა დაიწყება

13 დეკემბერი 2017, 00:00 2914 ნახვა

2018  წლიდან ავტომობილებზე ქონების გადასახადის გადახდა დაიწყება. ეს  ვალდებულება 40 ათას ლარზე მეტი წლიური შემოსავლის მქონე ოჯახებს შეეხება. აღსანიშნავია, რომ გადასახადის წლიური განაკვეთი გადამხდელის მიერ წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვითაა დიფერენცირებული.

კერძოდ, 40 ათასიდან 100 ათას ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ავტომობილის ღირებულების არაუმეტეს 0.05% და არა არანაკლებ 0.2% იქნება გადასახდელი, ხოლო 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის ავტომობილის ღირებულების არანაკლებ 0.8% და არა უმეტეს 1%.

ამავე კატეგორიაში