ონლაინ კომპანიების ახალი რეგულაციები

26 იანვარი 2017, 00:00 2933 ნახვა

მას შემდეგ, რაც ონლაინ სესხებზე კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები შევიდა ძალაში, ამ მომსახურების გამწევი კომპანიების რიცხვი და მათ მიერ დაწესებული სასესხო პროცენტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილების შემდეგ, რომლის თანახმადაც, ხელისუფლებამ ონლაინ სესხების საპროცენტო განაკვეთის ლიმიტი დააწესა და პროცენტის ზედა ზღვარი განსაზღვრა, ჩვენ დავინტერესდით-რა შეიცვალა ბაზარზე ახალი რეგულირებით?

ამავე კატეგორიაში