23 თებერვალი 2020, 13:13 3717 ნახვა

საბჭოთა ინტერვენცია ავღანეთში 1979-1989

საბჭოთა არმია და ავღანეთის პროსაბჭოთა ხელისუფლება მოჯაჰედების და მოხალისეების წინააღმდეგ

რას იხსენებენ ომის ქართველი ვეტერანები