08 აგვისტო 2019, 12:30 9032 ნახვა

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება

„პრაქტიკული კვლევა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ინოვაციისთვის“ ამ სახელწოდებით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია გაიმართა. " ვცდილობთ გავიზიაროთ ჩვენი უცხოელი კოლეგების გამოცდილება, მოვარგოთ ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემას და დავნერგოთ ის ახალი მიდგომები, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას" - მარიკა კაპანაძე; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.