09 მაისი 2019, 15:55 9671 ნახვა

გარემოს ქმნი შენ

საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900 000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, ნარჩენების უკონტროლოდ განთავსება აბინძურებს ჰაერს, წყალს და ნიადაგს