27 იანვარი 2018, 00:00 9126 ნახვა

• რჩება თუ უქმდება უსკო • ტაქსები ლიცენზირებას დაექვემდებარება • ხარისხიანი განათლების ძიებაში