კომპეტენტური პასუხი

16 იანვარი 2023, 19:19 4542 ნახვა

კომპეტენტური პასუხი

რუსეთ უკრაინის კომფლიქტი.

სტუმრები: ვხტან კაპანაძე - სამხედრო ექსპერტი.

                   ნიკა ჩიტაძე - ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში.