გაზიარება:

წამყვანები - ნინო გორჯელაძე 

                    ნელი აგირბა

პროდიუსერი - ლალი ბერძენიშვილი