გაზიარება:

გზამკვლევი  -   ინფორმაცია პროექტებზე, რომელიც  ადგილობრივ ბიუჯეტშია გაწერილი.  რატომ და ვის შეუძლია ამ რესურსის გამოყენება?

 

კითხვებს გზამკვლევში ნაზიბროლ ქობულაძე დასვამს