გაზიარება:

გადაცემის გმირებია ადამიანები, რომლებიც ვიზუალურ პროდუქტს ქმნიან - მხატვრები, მოქანდაკეები, ფოტოგრაფები და ა.შ.

გადაცემის ავტორი: ავტორი შოთა გუჯაბიძე