წარმოების ღირებულება იზრდება

20 აგვისტო 2020, 20:25 568 ნახვა

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი. 12 თვის საშუალო წინა 12 თვესთან - ივლისში. კვების პროდუქტების წარმოება   + 13% ელექტროენერგიის წარმოება  + 19% სამთო წარმოება  + 20%
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 10 წლიან ჭრილში - ივლისში. კვების პროდუქტების წარმოება   + 91% ელექტროენერგიის წარმოება  + 42.5% სამთო წარმოება  + 102%

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ადმინისტრატორი

ამავე კატეგორიაში