საკონსტიტუციო სარჩელი

26 სექტემბერი 2018, 00:00 1128 ნახვა

საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს- ზურაბ იჩქიტიძისა და ილია ჭუმბაძის სარჩელს ჯანმრთელობის და სოციალურად დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, სარჩელის თანახმად, საქართველოში არსებული საექიმო სპეციალობის საპრეზიდენტო პროგრამის ხანგრძლივობა მეტია საზღვარგარეთ იმავე ტიპის კურსის ხანგრძლივობა, აქედან გამომდინარე იმათ ვინც რეზიდენტურა უცხოეთში გაიარეს საქართველოში დაბრუნებისას დამატებით უწევთ რეზიდენტურის პროგრამაზე სწავლა.

მოსარჩელეების აზრით ეს უსამართლოა და განსხვავებულ მდგომარეობაში აყენებს იმ პირებთან მიმართებაში ვისაც არ აქვთ დამატებითი სწავლების გავლის ვალდებულება და მიაჩნიათ რომ ამით ირღვევა კონსტიტუციის მიერ გარანტირებული თანასწორობის უფლება

მაია ფუტკარაძე
რეგიონალური პროდიუსერი

ამავე კატეგორიაში