საკონსტიტუციო სარჩელი

10 ნოემბერი 2017, 00:00 2434 ნახვა

„კაპიტალ ბანკს“ უფლებამოსილება შეუჩერდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, საკონსტიტუციო სასამართლოში განმწესრიგებელი სხდომა მიმდინარეობს.  

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2016 წლის 14 ნოემბრის გადაწყვეტილებით „კაპიტალ ბანკს“ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა და შედეგად ლიკვიდაციას დაექვემდებარა. მოსარჩელე მხარე განმარტავს, რომ არსებული ნორმით საკუთრების და თავისუფალი მეწარმეობის უფლება ირღვევა.

საქართველოს ეროვნული ბანკის იურისტი კი აცხადებს, რომ ამ უფლებამოსილების გარეშე ქვეყნის ცენტრალური ბანკი პრობლემურ საკითხებს ვერ გადაწყვეტს. საქმეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს.

ამავე კატეგორიაში